MEDLEMSKONTIGENT

For å kunne vere med på aktiviteter i Bergsøy Idrettslag må du vere medlem.

For å bli medlem må kontigent betales.

 

Medlemskontigent 2017

Dei aktive i fotball, handball og friidrett betaler sin medlemskontigent til idrettslaget saman med treningsavgifta.

Alle andre som vil vere medlem:

Medlem:                                                                kr 100,-

Støttemedlem :                                                     kr 100,-

 

Medlemsskapet i idrettslaget er personleg.

Enkeltmedlem:   Husk å merke med navn og epostadresse !

Støttemedlem:    Husk å merke med navn og epostadresse !

 

Kontonummer: 3909 30 10942

 

Har du spørsmål vedrørende kontigenten kan du sende ein epost til hovedstyret@bergsoy.no

 

Styret i Bergsøy Idrettslag vil benytte anledningen til å takke alle medlemmer, tillitsvalgte, foreldre og besteforledre for den dugnadsinnsatsen som nedlegges for å oppretthalde våre aktiviteter.

 

 

Vennligst helsing

Bergsøy Idrettslag

Hovedstyret

 

__________________________________________________

 

 

Bergsøy Idrettslag består av 3 lag:

I  2017 ser det slik ut:

 

- BIL fotball som har 425 aktive.

- BIL handball som har 261 aktive.

- BIL friidrett som har 53 aktive.

 

Vi har mange støttemedlemmar som er med i Bergsøy Idrettslag.

Takk til alle gode sponsorar som er med på å gjere det mulig å drive idrettslag.
...og ikkje minst: - takk til alle foreldre og engasjerte vaksne som gjer ein kjempeinnsats for idrettslaget !

 

Det set vi virkelig pris på !!

 ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________________________________

HOVEDSTYRET I BERGSØY IDRETTSLAG SER SLIK UT I 2016

Leiar: Frank Steinsvik

Nestleiar: Torill Storvik

Styremedlem: Silje Steinsvik Paulsen

Leiar Fotball: Geir Johan Bakke

Leiar Handball: Ronny Frøystad

Leiar Friidrett: Frank Otto Kvalsvik

Bergsøy IL Hovedstyret
hovedstyret@bergsoy.no

 

Årsmøte Bergsøy Idrettslag 2017                                                                                                  .

ÅRSMØTE I BERGSØY IDRETTSLAG 2017

 

Tid: Mandag 26.juni kl.20.00

Stad: Klubbhuset

 

Sakliste

1. Godkjenne innkallinga.

2. Godkjenne saklista.

3. Val av referent og ordstyrar.

4. Val av to personar til å skrive under på årsmøtereferat.

5. Behandle lagets årsmeldingar.

6. Behandle lagets hovudrekneskap med undergrupper i    revidert stand.

7. Behandle innkomne forslag.

 - avgjere om NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal vere Bergsøy Idrettslag si lov. 

8. Fastsette kontigent.

9. Vedta lagets budsjett.

10. Bestemme lagets organisasjon.

11. Val:

    a) Leiar og nestleiar i hovudstyret, fotball, handball og friidrett.

    b) Styremedlemmer

    c) Autorisert revisor.

    d) Representantar til ting og møte i dei organisasjonane laget er tilslutta.

    e) Valkomitè for undergrupper med leiar og 2 medlemmer.

    f) Valkomitè for hovedstyret med leiar og 3 medlemmer.

    g) Autorisert rekneskapsførar for alle gruppene.

    h) Kontrollutval - 2 personar

 

          Bergsøy IL Hovedstyret