Adresser Bergsøy IL :


Bergsøy IL Hovedstyret
PB 12
6099 Fosnavåg

Epost: hovedstyret@bergsoy.no

Leiar: Frank Steinsvik, tlf: 98 03 44 67
---------------------------------------------------------

Bergsøy IL Friidrett
PB 12
6099 Fosnavåg

Epost: friidrett@bergsoy.no

Leiar: Frank Otto Kvalsvik, tlf: 92 44 44 19
---------------------------------------------------------

Bergsøy IL Fotball
PB 12
6099 Fosnavåg

Epost: geir.johan.bakke@havyard.com

Leiar: Geir-Johan Bakke, tlf: 48 18 00 11
----------------------------------------------------------

Bergsøy IL Handball
PB 12
6099 Fosnavåg

Epost: handball@bergsoy.no

Leiar: Rikard Moe , tlf: 46 68 50 05

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Årsmøte Bergsøy Idrettslag 2017                                                                                                  .

ÅRSMØTE I BERGSØY IDRETTSLAG 2017

 

Tid: Mandag 26.juni kl.20.00

Stad: Klubbhuset

 

Sakliste

1. Godkjenne innkallinga.

2. Godkjenne saklista.

3. Val av referent og ordstyrar.

4. Val av to personar til å skrive under på årsmøtereferat.

5. Behandle lagets årsmeldingar.

6. Behandle lagets hovudrekneskap med undergrupper i    revidert stand.

7. Behandle innkomne forslag.

 - avgjere om NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal vere Bergsøy Idrettslag si lov. 

8. Fastsette kontigent.

9. Vedta lagets budsjett.

10. Bestemme lagets organisasjon.

11. Val:

    a) Leiar og nestleiar i hovudstyret, fotball, handball og friidrett.

    b) Styremedlemmer

    c) Autorisert revisor.

    d) Representantar til ting og møte i dei organisasjonane laget er tilslutta.

    e) Valkomitè for undergrupper med leiar og 2 medlemmer.

    f) Valkomitè for hovedstyret med leiar og 3 medlemmer.

    g) Autorisert rekneskapsførar for alle gruppene.

    h) Kontrollutval - 2 personar

 

          Bergsøy IL Hovedstyret