Medlemskontigent for Bergsøy Idrettslag

Medlemskontigent

Dei aktive i fotball, handball og friidrett betaler sin medlemskontigent til idrettslaget saman med treningsavgifta.

Alle andre som vil vere medlem:

Medlem:                                                                           kr 100,-

Støttemedlem :                                                               kr 100,-

 

Medlemsskapet i idrettslaget er personleg.

Enkeltmedlem:   Husk å merke med navn og epostadresse.

Støttemedlem:    Husk å merke med navn og epostadresse.

 

Kontonummer: 3909 30 10942

 

Har du spørsmål vedrørende kontigenten kan du sende ein epost til hovedstyret@bergsoy.no

Årsmøte Bergsøy Idrettslag 2017                                                                                                  .

ÅRSMØTE I BERGSØY IDRETTSLAG 2017

 

Tid: Mandag 26.juni kl.20.00

Stad: Klubbhuset

 

Sakliste

1. Godkjenne innkallinga.

2. Godkjenne saklista.

3. Val av referent og ordstyrar.

4. Val av to personar til å skrive under på årsmøtereferat.

5. Behandle lagets årsmeldingar.

6. Behandle lagets hovudrekneskap med undergrupper i    revidert stand.

7. Behandle innkomne forslag.

 - avgjere om NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal vere Bergsøy Idrettslag si lov. 

8. Fastsette kontigent.

9. Vedta lagets budsjett.

10. Bestemme lagets organisasjon.

11. Val:

    a) Leiar og nestleiar i hovudstyret, fotball, handball og friidrett.

    b) Styremedlemmer

    c) Autorisert revisor.

    d) Representantar til ting og møte i dei organisasjonane laget er tilslutta.

    e) Valkomitè for undergrupper med leiar og 2 medlemmer.

    f) Valkomitè for hovedstyret med leiar og 3 medlemmer.

    g) Autorisert rekneskapsførar for alle gruppene.

    h) Kontrollutval - 2 personar

 

          Bergsøy IL Hovedstyret