Krafttak-siger til Bergsøy IL

Trimgruppa vinn tevling om Tussapris !

 

 

 

____________________________________________________________________________

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE BERGSØY IDRETTSLAG.

TID: Onsdag 06.november kl. 20.00

STAD: Klubbhuset.

 

 

Sak til behandling:

 

  1. Bygging og finansiering av klubbhus.

Opptak av byggelån på inntil Nok 3,1 mill og langtidsfinansiering med inntil NOK 3 mill.og pantsetting av gr.nr. 34, br.nr. 165, 166, 185 og 509 i Herøy Kommune til sikkerhet for finansieringen.

 

Vel møtt !

 

Hovedstyret.

 

______________________________________________________________________

 

ÅRSMØTE I BERGSØY IDRETTSLAG 2013

___________________________________________________________________________Pederprisen 2007
vegard.jpg

Pederprisen 2007 gjekk i år til Vegard Holmesland Slåttelid.
Prisen vart utdelt på årsmøtet til Bergsøy IL den 24.05.2007

 

Caroline Skar fekk Ungommens Kulturpris
caroline_skar_2.jpg

Ungdommens Kulturpris 2007 i Herøy vart tildelt Caroline Skar.
Prisen som er eit diplom og ein gavesjekk på 5000 kroner vart delt ut under Ungdommens Kulturmønstring i Herøy laurdag 03.februar.

 

Treningstider Herøyhallen vinteren 05-06

Desse trenings tidene i Herøyhallen gjelder fram til 02.04.2006

mvh
Arnstein Selvåg

BIL_TrentiderHallen_051128.DOC
Ruth Frøystad fekk Kulturprisen 2005
ruth.jpg
Ruth Frøystad fekk Kulturprisen 2005.
Denne vart overrekt i samanheng med jubileumskafeen søndag , under 25-års jubileet til Herøy Kulturhus / Herøyhallen.
Kulturprisen er ein sjekk på kr. 10.000,- og diplom laga av Svein Olav Hatlen
Varaordørar Bjarne Kvalsvik delte ut prisen.
Herøy kommune sin Kulturpris for 2005 er i samarbeid med Sparebanken Møre, og vart utdelt for 21. gong.

Stem på klubben i mitt hjerte...

STEM PÅ BERGSØY , følg linken......
Norges Idrettsforbund, Norsk Tipping og Dagbladet inviterer deg til å være med på avstemningen KLUBBEN I MITT HJERTE.

Også i år er det mulig å stemme fram klubben i ditt hjerte. Årets avstemning varer i to uker til og med fredag 18. november klokka 12.00, og fire nye vinnere blir trukket ut. Sportsutstyr for 400 000 kroner skal gå til fremtidige idrettsstjerner rundt om i Norge.

Stem på Klubben i mitt hjerte

BIL Årsmøtereferat 2005

Bergsøy IL hadde årsmøte onsdag 13.april 2005
BIL_H_2005_AarsmoteRef.PDF

Årsmøte Bergsøy IL onsdag

På årsmøtet i Bergsøy IL på onsdag 13.april , vart det valde nye folk i styre og utval.
Nokre nye vart det , men ein del held fram vidare i verva.

Økonomien i Bergsøy IL er bra.
Bergsøy IL hadde i 2004 ei omsetning på kr. 2.032.000,driftskostnadar på kr. 1.684.000 Overskuddet vart i 2004 på kr. 348.633.
Bergsøy Idrettslag har etter dette ein eigenkapital på kr. 1.186.994 som utgjer 75 % av totalkapitalen på kr. 1.449.000

Fullstendig referat kjem seinare...

Pederprisen 2005
Pederprisen 2005 Camilla Moltu
Pederprisen 2005 Camilla Moltu

Pederprisen 2005 gikk til Camilla Moltu.
Prisen er ein sjekk på kr 2000.- ifrå Sparebanken Møre og ein diplom.
Prisen vart utdelt på årsmøtet i Bergsøy IL på onsdag 13.april.
Camilla har spela på BIL Handball sitt Jente-17 lag , men har vert skada siste sesongen.

 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I BERGSØY IDRETTSLAG 2013

TID: 06.november kl. 20.00

STAD: Klubbhuset

 

Sak til behandling:

 

  1. Bygging og finansiering av klubbhus.

Opptak av byggelån på inntil Nok 3,1 mill og langtidsfinansiering med inntil NOK 3 mill. og pantsetting av gr.nr. 34, br.nr. 165, 166, 185 og 509 i Herøy Kommune til sikkerhet for finansieringen

 

Vel møtt !

 

Bergsøy Idrettslag Hovedstyret

 

_________________________________________________________________________

ÅRSMØTE I BERGSØY IDRETTSLAG 2013

 

Tid: Tysdag 17.september kl.20.00

Stad: Herøy Vidaregåande skule

 

Sakliste:

1. Godkjenne innkallinga.

2. Godkjenne saklista.

3. Val av referent og ordstyrar.

4. Val av to personar til å skrive under på årsmøtereferat.

5. Behandle lagets årsmeldingar.

6. Behandle lagets hovudrekneskap med undergrupper i    revidert stand.

7. Behandle innkomne forslag.

- forslag til opprettelse av ny gruppe i  Bergsøy IL à ”Barn med det lille ekstra”

- kommentar frå revisor jfr. Regnskapslova

- ny lovnorm for idrettslag vedtatt 28.11.11

8. Fastsette kontigent.

9. Vedta lagets budsjett.

10. Bestemme lagets organisasjon.

11. Val:

    a) Leiar og nestleiar i hovudstyret, fotball, handball og friidrett.

    b) Styremedlemmer

    c) Autorisert revisor.

    d) Representantar til ting og møte i dei organisasjonane laget er tilslutta.

    e) Valkomitè for undergrupper med leiar og 2 medlemmer.

    f) Valkomitè for hovedstyret med leiar og 3 medlemmer.

    g) Autorisert rekneskapsførar for alle gruppene.

    h) Kontrollutval - 2 personar

 

          Bergsøy IL Hovedstyret

 

_______________________________________________________________________

ÅRSMØTE BERGSØY IDRETTSLAG 2013

Tid: Tysdag 17.september kl.20.00

Stad: Herøy Vidaregåande skule

 

Sakliste:

1. Godkjenne innkallinga.

2. Godkjenne saklista.

3. Val av referent og ordstyrar.

4. Val av to personar til å skrive under på årsmøtereferat.

5. Behandle lagets årsmeldingar.

6. Behandle lagets hovudrekneskap med undergrupper i    revidert stand.

7. Behandle innkomne forslag.

- forslag til opprettelse av ny gruppe i  Bergsøy IL à ”Barn med det lille ekstra”

- kommentar frå revisor jfr. Regnskapslova

- ny lovnorm for idrettslag vedtatt 28.11.11

8. Fastsette kontigent.

9. Vedta lagets budsjett.

10. Bestemme lagets organisasjon.

11. Val:

    a) Leiar og nestleiar i hovudstyret, fotball, handball og friidrett.

    b) Styremedlemmer

    c) Autorisert revisor.

    d) Representantar til ting og møte i dei organisasjonane laget er tilslutta.

    e) Valkomitè for undergrupper med leiar og 2 medlemmer.

    f) Valkomitè for hovedstyret med leiar og 3 medlemmer.

    g) Autorisert rekneskapsførar for alle gruppene.

    h) Kontrollutval - 2 personar

 

          Bergsøy IL Hovedstyret

 

_____________________________________________________________________

ÅRSMØTE I BERGSØY IDRETTSLAG 2013

Tid: Tysdag 17.september kl.20.00

Stad: Herøy Vidaregåande skule

 

Sakliste:

1. Godkjenne innkallinga.

2. Godkjenne saklista.

3. Val av referent og ordstyrar.

4. Val av to personar til å skrive under på årsmøtereferat.

5. Behandle lagets årsmeldingar.

6. Behandle lagets hovudrekneskap med undergrupper i    revidert stand.

7. Behandle innkomne forslag.

- forslag til opprettelse av ny gruppe i  Bergsøy IL à ”Barn med det lille ekstra”

- kommentar frå revisor jfr. Regnskapslova

- ny lovnorm for idrettslag vedtatt 28.11.11

8. Fastsette kontigent.

9. Vedta lagets budsjett.

10. Bestemme lagets organisasjon.

11. Val:

    a) Leiar og nestleiar i hovudstyret, fotball, handball og friidrett.

    b) Styremedlemmer

    c) Autorisert revisor.

    d) Representantar til ting og møte i dei organisasjonane laget er tilslutta.

    e) Valkomitè for undergrupper med leiar og 2 medlemmer.

    f) Valkomitè for hovedstyret med leiar og 3 medlemmer.

    g) Autorisert rekneskapsførar for alle gruppene.

    h) Kontrollutval - 2 personar

 

          Bergsøy IL Hovedstyret

 

______________________________________________________________________

 

Årsmøte Bergsøy IL Innkalling

Årsmøte
Bergsøy Idrettslag
Herøy Rådhus, kommunestyresalen
Onsdag 13.04.2005, kl. 19.00

SAKLISTE

1. Godkjenne innkallinga
2. Godkjenne sakliste
3. Val av ordstyrar
4. Val av to personar til å skrive under på årsmøtereferat.

Sakliste i samsvar med vedtektene §12.
5. Behandle lagets årsmeldingar.
6. Behandle lagets hovedregnskap med undergrupper i revidert stand.
7. Behandle innkomne forslag.
8. Fastsette kontingent.
9. Vedta lagets budsjett.
10. Bestemme lagets organisasjon (jfr. §15).
11. Velge:
a) Leder og nestleiar i hovedstyret, fotball, handball, friidretts og idrettskulen.
b) Styremedlemmer i henhold til organisasjonsplan vedtatt av årsmøtet.
c) Autorisert revisor
d) Representantar til ting og møter i de organisasjonar laget er tilslutta
e) Valkomité for undergrupper med leder og 2 medlemmer.
f) Valkomitè for hovedstyret med leder og 3 medlemmer.
g) Autorisert regnskapsførar for alle gruppene.
h) Kontrollkomite – 2 personar

Innkomne saker:
- Det er ikkje innkomne andre saker.

Bergsøy IL Hovedstyret
Arnstein Selvåg
Leiar

Bergsøy IL klubbdress
BIL dressen
BIL dressen

Den nye Bergsøy IL klubbdressen er no til salgs hos G-Sport Igesund.
Prisen vert kr. 549.- for barn og kr. 649.- for voksne.
BIL dressen er med BIL logo på front og Bergsøy IL på ryggen.
Den er i barnestørrelser 120-170 og voksen størrelser S-XXL
Ein kan velge om ein vil ha Micro eller Polyester.

-arnstein-

Medlemskontigent status

Det var få medlemmar som hadde betalt medlemskontigent for 2005 ved forfall den 11.mars. Pr i dag er det om lag 240 som har betalt. Bergsøy IL sende for 14 dagar sidan ut krav om medlemskontigent for 2005, det vart 608 fakturaer til 1473 medlemmar. Det er for perioden 01.01.2005 - 31.12.2005

BIL ber om at alle aktive i Fotball , Handball , Friidrett og Idrettskulen , betalar medlemskontigent snarast råd.

I henhold til vedtektene til BIL så skal alle aktive betale medlemskontigent for å delta i trening og kampar.

BIL håpar på at dei som ikkje er aktive, vil vere støttemedlemmer.
Medlemskontigenten er kr 100.- for alle.

Bergsøy IL håpar at alle som har fått tilsendt faktura , betalar medlemskontigenten slik at ein slepp å sende purringar.

Husk å bruke KID ved innbetaling....

Registreringsskjema for innmelding og for endring av opplysningar finner dere også på websida www.bergsoy.no

Innkalling årsmøte BIL

Det vert årsmøte i Bergsøy Idrettslag
Onsdag 13.04.2005 kl. 19.00
Herøy Rådhus
- Årsmøtesaker

Andre saker og forslag må vere levert styret BIL Hovedstyre seinast fredag 25.03.2005

Bergsøy IL Hovedstyret,PB 12,6099 Fosnavåg
E-post: hovedstyret@bergsoy.no
www.bergsoy.no

Innkalling årsmøte BIL

Det vert årsmøte i Bergsøy Idrettslag
Onsdag 13.04.2005 kl. 19.00
Herøy Rådhus
- Årsmøtesaker

Andre saker og forslag må vere levert styret BIL Hovedstyre seinast fredag 25.03.2005

Bergsøy IL Hovedstyret,PB 12,6099 Fosnavåg
E-post: hovedstyret@bergsoy.no
www.bergsoy.no

12Neste
Årsmøte Bergsøy Idrettslag 2017                                                                                                  .

ÅRSMØTE I BERGSØY IDRETTSLAG 2017

 

Tid: Mandag 26.juni kl.20.00

Stad: Klubbhuset

 

Sakliste

1. Godkjenne innkallinga.

2. Godkjenne saklista.

3. Val av referent og ordstyrar.

4. Val av to personar til å skrive under på årsmøtereferat.

5. Behandle lagets årsmeldingar.

6. Behandle lagets hovudrekneskap med undergrupper i    revidert stand.

7. Behandle innkomne forslag.

 - avgjere om NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal vere Bergsøy Idrettslag si lov. 

8. Fastsette kontigent.

9. Vedta lagets budsjett.

10. Bestemme lagets organisasjon.

11. Val:

    a) Leiar og nestleiar i hovudstyret, fotball, handball og friidrett.

    b) Styremedlemmer

    c) Autorisert revisor.

    d) Representantar til ting og møte i dei organisasjonane laget er tilslutta.

    e) Valkomitè for undergrupper med leiar og 2 medlemmer.

    f) Valkomitè for hovedstyret med leiar og 3 medlemmer.

    g) Autorisert rekneskapsførar for alle gruppene.

    h) Kontrollutval - 2 personar

 

          Bergsøy IL Hovedstyret