Leiar Hovedstyret

franken.jpg

Frank Steinsvik
Mobil: 98 03 44 67
E-post: hovedstyret@bergsoy.no

Nestleiar

bilde.jpg

Torill Storvik
Mobil: 41235002
E-post: Torill.storvik@tussa.com

Styremedlem

bilde.jpg

Silje Steinsvik Paulsen
Mobil: 99 52 28 82
E-post: silje_paulsen@hotmail.com

Styremedlem - leiar Fotball

bilde.jpg

Geir Johan Bakke

Mobil: 48180011
E-post: geir.johan.bakke@havyard.com

Styremedlem - leiar Friidrett

bilde.jpg

Frank Otto Kvalsvik

Mobil: 924 44419
E-post: friidrett@bergsoy.no

Styremedlem - leiar Handball

bilde.jpg

Anita Leine

Mobil: 91 71 93 30
E-post: handball@bergsoy.no

Årsmøte Bergsøy Idrettslag 2017                                                                                                  .

ÅRSMØTE I BERGSØY IDRETTSLAG 2017

 

Tid: Mandag 26.juni kl.20.00

Stad: Klubbhuset

 

Sakliste

1. Godkjenne innkallinga.

2. Godkjenne saklista.

3. Val av referent og ordstyrar.

4. Val av to personar til å skrive under på årsmøtereferat.

5. Behandle lagets årsmeldingar.

6. Behandle lagets hovudrekneskap med undergrupper i    revidert stand.

7. Behandle innkomne forslag.

 - avgjere om NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal vere Bergsøy Idrettslag si lov. 

8. Fastsette kontigent.

9. Vedta lagets budsjett.

10. Bestemme lagets organisasjon.

11. Val:

    a) Leiar og nestleiar i hovudstyret, fotball, handball og friidrett.

    b) Styremedlemmer

    c) Autorisert revisor.

    d) Representantar til ting og møte i dei organisasjonane laget er tilslutta.

    e) Valkomitè for undergrupper med leiar og 2 medlemmer.

    f) Valkomitè for hovedstyret med leiar og 3 medlemmer.

    g) Autorisert rekneskapsførar for alle gruppene.

    h) Kontrollutval - 2 personar

 

          Bergsøy IL Hovedstyret